วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์การสอบ


การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (11th IESO 2017) และการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14 (14th IJSO 2017) 

ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 (จำนวน 4 ห้องสอบ)--------------------------------------


การสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 (รอบแรก) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 (จำนวน 37 ห้องสอบ)

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

การเรียกอันดับสำรองห้องเรียนพิเศษรายละเอียด หลักฐาน และค่าใช้จ่ายในการมอบตัว
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ขอให้ท่านอ่านรายละเอียด หลักฐาน และค่าใช้จ่ายในการมอบตัว ทั้งนี้ ไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์