วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

การเรียกอันดับสำรองห้องเรียนพิเศษรายละเอียด หลักฐาน และค่าใช้จ่ายในการมอบตัว
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ขอให้ท่านอ่านรายละเอียด หลักฐาน และค่าใช้จ่ายในการมอบตัว ทั้งนี้ ไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 (ห้องเรียนปกติ)ให้นักเรียนที่สอบได้ทุกแผนการเรียน และนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ มารายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (ห้องเรียนปกติ)

 


 ให้นักเรียนที่สอบได้ประเภททั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ มารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์