วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 (ห้องเรียนปกติ)
ประจำปีการศึกษา 2557ให้นักเรียนที่สอบได้มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  และให้นำหลักฐานมามอบตัวในวันพฤหัสบดีที่ 10  เมษายน 2557


ดาวน์โหลดผลสอบทาง  https://drive.google.com/folderview?id=0B2SlQSKthJz-aGRFaTdyb1FYNTg&usp=sharing

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ)ประจำปีการศึกษา 2557ให้นักเรียนที่สอบได้ทุกประเภทมารายงานตัวในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  และนำหลักฐานมามอบตัวในวันพุธที่ 9 เมษายน  2557


สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะเรียนในห้องเรียนที่เน้นความสามารถพิเศษ (ตามบัญชีผู้มีสิทธิ์ฯ) ให้ปฏิบัติดังนี้
1.  นักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะเรียนในห้องเรียน Intensive ภาษาอังกฤษ (เฉพาะผู้มีรายชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนห้องเรียน Intensive)  และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ให้ลงชื่อสมัครสอบคัดเลือกในวันที่ 2  เมษายน  2557  ณ จุดรับรายงานตัว
2. กำหนดสอบสัมภาษณ์สำหรับห้องเรียน INTENSIVE (สอบห้อง 111 – 114) และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (สอบห้อง 522)  ในวันพุธที่ 9  เมษายน 2557  โดยเริ่มสอบเวลา 08.30 น.
3. นักเรียนที่เข้าเรียนในห้องเรียน Intensive ภาษาอังกฤษ  จะต้องชำระเงินค่าสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มเติมจากห้องเรียนทั่วไป ภาคเรียนละ  4,000 บาท และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนละ 3,000 บาท
ดาวน์โหลดผลการสอบทาง https://drive.google.com/folderview?id=0B2SlQSKthJz-SXA5bXBwdFVIc0U&usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557