วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 (ห้องเรียนปกติ)
ประจำปีการศึกษา 2557ให้นักเรียนที่สอบได้มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  และให้นำหลักฐานมามอบตัวในวันพฤหัสบดีที่ 10  เมษายน 2557


ดาวน์โหลดผลสอบทาง  https://drive.google.com/folderview?id=0B2SlQSKthJz-aGRFaTdyb1FYNTg&usp=sharing

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ)ประจำปีการศึกษา 2557ให้นักเรียนที่สอบได้ทุกประเภทมารายงานตัวในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  และนำหลักฐานมามอบตัวในวันพุธที่ 9 เมษายน  2557


สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะเรียนในห้องเรียนที่เน้นความสามารถพิเศษ (ตามบัญชีผู้มีสิทธิ์ฯ) ให้ปฏิบัติดังนี้
1.  นักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะเรียนในห้องเรียน Intensive ภาษาอังกฤษ (เฉพาะผู้มีรายชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนห้องเรียน Intensive)  และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ให้ลงชื่อสมัครสอบคัดเลือกในวันที่ 2  เมษายน  2557  ณ จุดรับรายงานตัว
2. กำหนดสอบสัมภาษณ์สำหรับห้องเรียน INTENSIVE (สอบห้อง 111 – 114) และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (สอบห้อง 522)  ในวันพุธที่ 9  เมษายน 2557  โดยเริ่มสอบเวลา 08.30 น.
3. นักเรียนที่เข้าเรียนในห้องเรียน Intensive ภาษาอังกฤษ  จะต้องชำระเงินค่าสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มเติมจากห้องเรียนทั่วไป ภาคเรียนละ  4,000 บาท และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนละ 3,000 บาท
ดาวน์โหลดผลการสอบทาง https://drive.google.com/folderview?id=0B2SlQSKthJz-SXA5bXBwdFVIc0U&usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

การรับนักเรียน (ห้องเรียนปกติ)

Student2014ความสามารถพิเศษ (ม.1) รับสมัคร  20 - 21  มี.ค.  57
คัดเลือก 22 มี.ค. 57  เวลา 08.30 น.
ประกาศผล/รายงานตัว  24  มี.ค.  57
นักเรียนสอบคัดเลือก (ม.1) รับสมัคร  20 - 24  มี.ค.  57
สอบ   วันเสาร์ที่  29  มี.ค. 57
ประกาศผล/รายงานตัว  2  เม.ย.  57 

นักเรียนสอบคัดเลือก (ม.4) รับสมัคร  20 - 24  มี.ค.  57
สอบ   วันอาทิตย์ที่ 30 มี.ค. 57
ประกาศผล   3   เม.ย.  57 
รายงานตัว  7  เม.ย.  57

วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2557 

- ให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกมารายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
- นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1 – 60 ทั้งระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ต้องรายงานตัวและสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557  เวลา 08.30 น. เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. (ม.1)  และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.4)
- นักเรียนลำดับสำรองไม่ต้องมารายงานตัว

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMART Class Project)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 new
ลำดับที่ 1-60
ลำดับที่ 61-120
ลำดับสำรอง
 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ English Math and Science (EMS) และภาษาจีน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ Chinese Math and Science (CMS) โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 new
โครงการ EMS
โครงการ CMS
 
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 new
ลำดับที่ 1-60
ลำดับที่ 61-165
ลำดับสำรอง
 
สามารถดาวน์โหลดผลการสอบทาง  https://drive.google.com/folderview?id=0B2SlQSKthJz-NVdvZ1FfYm01cXc&usp=sharing
หมายเหตุ : ดูผลการสอบห้องเรียนพิเศษอย่างเป็นทางการ และดูคะแนนสอบได้ที่บอร์ดประกาศหน้าหอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี